Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin

S koncem března končí také období tzv. vegetačního klidu, ve kterém je možné kácet a ořezávat stromy a dřeviny. Podmínky kácení však upravuje zákon, konkrétně zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 189/1992 Sb.

Ta vyjmenovává případy, kdy lze dřeviny kácet bez povolení. Dále jsou zde uvedeny náležitosti žádosti o povolení kácení.

Aktuálně je možné bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm. O povolení kácení nemusí žádat ani majitel ovocných dřevin na svých pozemcích (zahrady, dvory apod.). Do této kategorie patří i dřeviny v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů.

Vzrostlé dřeviny na jiných typech pozemků a vzrostlé neovocné dřeviny v zahradách, lze kácet pouze na základě vydaného rozhodnutí o povolení kácení, stejně jako souvislé keřové porosty o ploše větší než 40 m2. O povolení kácet takové dřeviny se žádá u orgánu ochrany přírody, kterým je obecní či městský úřad. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března.

Formulář Žádosti o povolení ke kácení dřevin zde: 

Stáhnout zde