masaryk Tomáš G. Masaryk
V první řadě jde o rodinu našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Po vyčerpávající práci hledal TGM místo, kde by byl vzdálen vypjatého ovzduší. Kdo mu doporučil borovskou evangelickou faru, dnes již nevíme. Masarkykova rodina se sem uchylovala šest po sobě následujících letních prázdnin. Bohužel se k Borové váže i tragédie v Masarykově rodině. Zde se právě syn Herbert nakazil tyfem, na který později zemřel.
Teréza Nováková
K Borové měla vřelý vztah i přední reprezen- tantka českého literárního realismu, spisovatelka Teréza Nováková. Nejen že spisovatelka Borovou dokonale znala, ale také sem umístila román Jiří Šmatlán.

Bohuslav Martinů
V restauraci U Dostálů jako třináctiletý vystoupil poprvé veřejně jako houslista jeden z nejvýznamnějších českých hudebníků 20. století – Bohuslav Martinů.

Vladimír Šindler
V listopadu 1938 se do Borové přistěhoval malíř Vladimír Šindler. Léta v Borové byla dobou zralé práce, vznikaly pastely, stovky tužkových kreseb, velké oleje, barevné dřevoryty. Místem, kde trávil poslední chvíle života a kde také umírá, byla Korouhev.

Josef Kadlec
V roce 1894 se v Borové narodil sochař Josef Kadlec. Působil nejen v Čechách, ale také v zahraničí. V padesátých letech, již těžce nemocný umělec, vytváří svá nejlepší díla, např. POMNÍK OSVOBOZENÍ SE SOCHOU VÍTĚZSTVÍ ve Svitavách, POMNÍK PADLÝCH ZA I. SVĚTOVÉ VÁLKY a další. Českou akademií věd mu byla udělena cena za medailerské práce a celoživotní dílo.