Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v obci Borová Stáhnout zde
pdf OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Borová. Stáhnout zde
pdf Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Stáhnout zde
pdf OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů Stáhnout zde
pdf OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu Stáhnout zde
pdf OZV č. 3/0219 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout zde
pdf Řád veřejného pohřebiště obce Borová Stáhnout zde