19.5.2022 

- z nutných důvodů a překopu v celé šíři bude dnes uzavřen úsek státní silnice od obecního úřadu po odbočku na místní komunikaci u Hartmanových. Dbejte dopravního značení!

13.5.2022 

- stále platí úplná uzávěra státní silnice v úseku od parkoviště pod katolickým hřbitovem po autoopravnu Ridlovi, předpoklad do 23.5.2022 (z důvodu kompletní rekonstrukce III/35724). Pokud potřebujete na katolický hřbitov, projet na kole či pěší - použijte travnatou cestu kolem Lossmannových a Bednářových

- od  23.5.2022 do 27.6.2022 je naplánována uzavírka dalšího úseku od evangelické fary č.p. 30 po most na místní komunikaci pod truhlářstvím Brzo), opět z důvodu kompletní rekonstrukce. Jako objízdná trasa pro IZS a místní občany slouží souběžná místní komunikace. Více informací k uzavírce je na úřední desce

- probíhají dílčí stavební práce především na objektech dešťové kanalizace ve státní silnici v celé obci, platí omezení rychlosti do 30 km/hod !, myslete na vaše auta a zdraví spoluobčanů!, na silnici je volné kamenivo - je sucho, práší se.....JSME NA STAVENIŠTI

- silnice III/3598 Svatá Kateřina - lubenská, i zde probíhá kompletní pokládka, nyní ve fázi položené CB stabilizace, opět staveniště! Dbejte dopravního značení, rezidenti se ke svým nemovitostím dostanou. Omezení dnes 13.5.2022 od 8:00 do 16:00 hod.

- kompostárna bioodpadu je dne 14.5.2022 OTEVŘENA v běžném režimu

- dne 17.5.2022 je plánována pokládka kanalizační navrtávky a nové vodovodní přípojky přes místní komunikaci u truhlářství Střítežský, komunikace bude po dobu nezbytně nutnou uzavřena!