Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie 158
Informace o telefonních číslech 1180
Přesný čas 14112
Předpověď počasí 14116

 

Správa vodovodu

 
Obec Borová 603 741 378
Technik - hlášení poruch (Stanislav Lejhanec) 603 485 327
   

Správa rozvodů elektrické energie

 
Východočeská energetika, a.s. 840 840 840
Hlášení poruch Polička 12555
   

Správa rozvodů plynu

 
Východočeská plynárenská, a.s. 840 113 355
Nepřetržitá poruchová služba Polička, Litomyšl 1239
   

Důležitá telefonní čísla v Borové

 
Pošta 954 256 982
Základní škola 461 743 153
Mateřská škola 733 670 686

 

Zdravotní středisko

 
MUDr. Grodl (Ordinace praktického lékaře) 461 743 207
   
MUDr. Švecová(Ordinace zubního lékaře) 724 144 473