Informujeme občany, že zítra 4. 7.2024 bude od ranních hodin probíhat frézování silnice od Qanta po železniční přejezd na Poličku. Prosíme o dodržování dopravního značení.

POZOR ZMĚNA ! - linkové autobusy jedoucí směr Hlinsko - Polička budou DO 16.7.2024 včetně využívat objízdné trasy přes Telecí, přes Oldřiš budou jezdit OD 17.7. do 31.7.2024. Autobusy z Poličky směr Hlinsko jezdí klasicky po silnici I/34. Pro nástup a výstup z autobusů použijte místa značená označníkem (lokalita cca před Autodíly Bednářová)

Borová a naše stavba „I/34 BOROVÁ PRŮTAH, OAK + VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY, PRUHŮ PRO CYKLISTY BUS ZASTÁVEK V BOROVÉ“ – etapa č. IV (od křižovatky u Qanta po železniční přejezd směr Polička):

Termín realizace: 1.7.2024 – 31.7.2024, etapa IV. – zahájení na pravé straně u Qanta. V rámci koordinace se stavbou prováděnou v Poličce bude autobusová doprava ve směru Hlinsko – Polička v obci Borová vedena následovně: na křižovatce u Qanta odbočí směr Telecí, sjede na místní komunikaci vedoucí kolem nemovitosti Teplých a Vobejdových, u trafostanice odbočí směr Oldřiš na silnici III/35724, kde bude dále pokračovat směr Kamenec u Poličky, Polička. Autobusy ve směru z Poličky pojedou klasicky po I/34. Naše místní komunikace (spojení mezi silnicí II/357 a III/35724) bude omezena dopravním značením: B1 (zákaz vjezdu všem vozidlům) + E13 (dodatková tabulka „MIMO OBYVATEL OBCE BOROVÁ A BUS“).

Z důvodu šířkových poměrů na místní komunikaci zde bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Změny jsou vyhrazeny, sledujte webové stránky, SMS a facebook Obce Borová.

Mapa dopravy v Borové (detailně naleznete v příloze DIO_etapa IV_prava strana):

Zastávky Autobusů -

budou po dobu realizace IV. etapy přemístěny před budovu prodejny Agrodílny (cestující budou nastupovat pro oba dva směry tam, kde bude umístěn označník zastávky autobusu).

Průběh prací-

práce budou i nadále probíhat po polovinách, tj. úsek IV. pravá strana (viz výřez ze situace vedle tohoto textu) a úsek IV. levá strana (bude následovat po dokončení pravé strany).

Doprava bude nadále fungovat formou kyvadlového provozu, přičemž platí, že vozidla najíždějící z vedlejších komunikací se připojují za kolonu projíždějících vozidel.

Pozor! – ze silnice od Telecího bude provoz řízen taktéž světelnou signalizací.

 

KŘIŽOVATKA U prodejny chovatelských potřeb, autoškoly -

POZOR!!! – v rámci realizace pravé strany nebude možné po určitou dobu odbočit do obce v místě sjezdu u č.p. 165 (prodejna chovatelských potřeb, autoškola).