Katalogové listy jsou souhrnem realizovaných projektů v obci. Všechny katalogové listy (od roku 1998) v tištěné podobě jsou uloženy v kanceláři obecního úřadu.

2015

2016

2017

2018