Ztráty a nálezy

Z ustanovení § 1051 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není- li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.
Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována.
Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Nepřihlásí-li se nikdo o věc ani do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Oznámení o ztrátě bude zveřejněno po dobu jednoho měsíce, poté bude smazáno. V případě potřeby delšího trvání oznámení ztráty je nutné se o tomto předem domluvit.
Oznámení o nálezu bude zveřejněno po dobu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (až 3 roky), nejdéle však do doby než se o věc přihlásí vlastník.
Ztráty a nálezy nahlaste/přineste na Obecní úřad Borová čp. 100.

21. 8. 2017
V kanceláři obecního úřadu je uložen zlatý dámský snubní prstýnek, který byl nalezen u evangelického kostela v Borové.

21. 8. 2017
V kanceláři obecního úřadu je uložena dětská zlatá náušnice, která byla nalezena na silnici u OÚ.

21. 8. 2017
V kanceláři obecního úřadu je uložen mobilní telefon Aligator, který byl nalezen na silnici směr Telecí.

21. 8. 2017
V kanceláři obecního úřadu je uložen mobilní telefon Lenovo, který byl nalezen u koupaliště v Borové.

4. 4. 2018
V kanceláři obecního úřadu jsou uloženy od osobního automilu Volkswagen, které byly nalezeny na silnici kousek před odbočkou ke sběrnému dvoru. 

19. 4. 2018
V kanceláři obecního úřadu je uložen klíč, který byl nalezen před školní jídelnou.

20.11.2019

V kanceláři obecního úřadu  je uložen mobilní telefon Nokia, který byl nalezen před vlakovým nádražím.

27.1.2020

V místní sokolovně byla nalezena cyklistická helma, modro-bílo-černé barvy...

31.1.2020

Na místním vlakovém nádraží se našel svazek klíčů. Je k vyzvednutí v kanceláři OÚ.

11.10.2021

U ZŠ byla nalezena peněženka. Je k vyzvednutí v kanceláři OÚ.