zakladni-skola2

tel. číslo:               461 743 153
e-mail:                 
 zs.borova@seznam.cz
ředitelka školy:    Mgr. Hana Chadimová 
webové stránky: http://skolaborova.cz/

ZŠ v Borové je malotřídní škola (I. stupeň ZŠ), jejímž hlavním posláním je výchova žáků ve všestranně vzdělaného a harmonicky rozvinutého člověka a příprava žáků ke studiu na II. stupni ZŠ. Škola má přibližně 50 žáků.
Žáci mají možnost navštěvovat zájmové koužky: keramický, dramatický, sportovní, taneční a zdravotní a nepovinný předmět římskokatolické náboženství. V budově školy se také nachází samostatná učebna pro školní družinu, počítačová učebna a místní knihovna. Borovská škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá proto nově zrekonstruovanou sokolovnu a krásné venkovní hřiště, které bylo u místní školy vybudováno a je dětem k dispozici i v jejich volném čase.

 

HURÁ DO ŠKOLY   

Zájmové kroužky:

angličtina pro 1. a 2. ročník - Mgr. Krystýna Zahálková
sportovní kroužek - paní Blanka Koutná - pátek
keramický kroužek - paní Alena Hejduková – pondělí
zdravotní kroužek paní - Ludmila Dvořáková nejdříve od 14.30 h - čtvrtek (při nejméně 7 přihlášených dětech)
kroužek aerobiku - Mgr. Markéta Romportlová
náboženství - pan farář Milan Romportl – středa (pokud bude přihlášeno nejméně 7 žáků)

 

Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Rozhodnutí o zápisu 2017 Stáhnout zde
pdf Schválený rozpočet 2017 Stáhnout zde
pdf Zákonní zástupci Stáhnout zde
pdf Návrh člena školské rady 2017 Stáhnout zde
pdf Volby do školské rady 19.6.2017-navržení kandidáti Stáhnout zde
pdf Volby do školské rady 19.6.2017-ŠR 1 Stáhnout zde
pdf Volby do školské rady 19.6.2017-volební komise Stáhnout zde
pdf Volby do školské rady 19.6.2017-volební lístek Stáhnout zde
pdf Výsledky voleb do školské rady Stáhnout zde
pdf Zápis školské rady Stáhnout zde