Místní skupina Borová 

  Oblastní spolek Svitavy

 

O NÁS

Červený kříž je největší a nejstarší organizací na světě. Jeho sídlo je v Ženevě.

Naše Místní skupina spadá pod oblastní spolek ve Svitavách. 

Ten má i svoji humanitární jednotku a provozuje azylový dům pro matky s dětmi.

Současný počet členů naší Místní organizace je 71. Ovšem borovských občanů je z toho jen 53. Ostatní jsou z okolí nebo i ze vzdálených měst. 

Přitom ještě před patnácti lety se počet členů blížil dvěma stům a téměř všichni byli borovští! 

Tři naši členové jsou součástí zmíněné humanitární jednotky (včetně velitele).

Naše Místní skupina se zabývá organizováním volnočasových akcí pro děti i seniory, sběrem léčivých rostlin, podporou lidí v nenadálé krizové situaci apod.

Provozujeme také 14 Stanic první pomoci, kde je veřejnosti k dispozici proškolený člen ČČK s plně vybavenou lékárničkou, kterou pravidelně doplňujeme na náklady naší organizace.

V současnosti nabízíme zapůjčení manuálně polohovacích lůžek (bez matrace), zajištění dopravy na očkování proti Covidu, školení poskytování první pomoci. 

 

 

AKTUALITY

 

Místní skupina Českého červeného kříže v Borové zve všechny své členy na valnou hromadu, která se uskuteční 

v sobotu 26. února 2022 ve 14 hodin v Obřadní síni  (za školou)

Na programu bude zhodnocení naší práce v minulém roce a plán práce na rok následující, volba předsedy a představenstva místní skupiny a volba delegáta do valného shromážděni ve Svitavách.

Máte li nějaké návrhy nebo připomínky k činnosti místní skupiny ČČK, i pro ně zde bude prostor.