Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Borová pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje Stáhnout zde
pdf Vydávání voličských průkazů Stáhnout zde
pdf Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Stáhnout zde
pdf Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Borová k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Stáhnout zde
pdf Oznámení voličům o době místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 v obci Borová Stáhnout zde
pdf Leták pro voliče v karanténě Stáhnout zde
pdf Oznámení o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla Stáhnout zde