Volby do Evropského parlamentu 2019

se uskuteční v pátek 24.května (14:00 – 22:00 hod.) a    
    v sobotu 25. května 2019 (8:00 – 14:00 hod.).

Právo volit:

kromě voliče - občana ČR (který nejpozději 25. května 2019 dovršit 18 let věku, není omezen na svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu, nemá omezenu svéprávnost k výkonu volebního práva) má právo volit do Evropského parlamentu na území ČR také občan jiného členského státu EU, a to za podmínky, bude-li nejpozději ve středu 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Aby takový občan jiného členského státu EU mohl být v ČR voličem do EP, musí dále do neděle 14. dubna 2019 do 16:00 hodin SÁM POŽÁDAT u obecního úřadu příslušného dle místa jeho pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. (vzor žádosti v českém jazyce je zveřejněn na stránkách www.mvcr.cz)

Voličské průkazy:

Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Voličské průkazy vydávávají obecní úřady v místě trvalého či přechodného pobytu voliče (přechodný pobyt pouze u cizinců EU).

Volič může požádat o voličský průkaz:

- Osobně nejpozději do středy 22.5.2019 do 16.00 hodin.

- Písemně tak, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu nejpozději do pátku 17.května 2019 do 16.00 hod. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče.

- V elektronické podobě prostřednictvím pouze datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad bude vydávat voličské průkazy voličům nejdříve od 9.května 2019 do středy 22.5.2019.

Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Borová Stáhnout zde
pdf Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Stáhnout zde
pdf Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Stáhnout zde