Od 1. dubna 2023 je spuštěn online rezervační systém vstupů do místní sokolovny. Můžete tedy využívat areál a sokolovnu bez nutnosti shánění klíčů, vstup je možný přes rezervační systém sokolovny zadním vchodem směrem od hřiště.

Stránka pro přihlášení a registraci je:   sokolovnaborova.cz

Pro registrované návštěvníky na webových stránkách jsou sokolovna a kurty v provozu denně 8-21 hodin (poslední návštěvník rezervuje nejdéle od 20:00 hod.), v 21:30 hod. se spouští zabezpečovací zařízení sokolovny).

Objednání vstupu do areálu provede návštěvník na internetových stránkách ze svého zákaznického účtu. Pro vytvoření zákaznického účtu je třeba se zaregistrovat. Každý zákazník/ návštěvník má svůj zákaznický účet - přidělený PIN, který nikdy nesdílí s ostatními. Po zadání PINu na klávesnici stiskněte ENTER a po zvukovém signálu táhněte za kouli dveří směrem k sobě.

Platbu za objednané služby je možno provést výhradně převodem na účet, který je návštěvníkům sdělen v jejich zákaznickém účtu na internetových stránkách společně s variabilním symbolem platby.

Před využitím sokolovny či kurtů je nutné se seznámit s platným provozním řádem areálu, viz: sokolovnaborova.cz/podmínky.

Pro studentskou slevu je nutné v kanceláři OÚ doložit studentský/studijní průkaz.

Dlouhodobé rezervace jsou možné pouze přes kancelář OÚ Borová, v případě dotazů kontaktujte: 603 405 644 p. Kerclová.

Děti mladší 15-ti let musí mít v prostorách areálu dohled osoby starší 18 let.

Posilovna v Borové je v provozu od roku 2009.  Na podzim roku 2017 přibyly nové stroje, cvičební pomůcky a byl obnoven systém permanentek. 

 Máme zde i běžecký pás a spinnigová kola

                               
                                

Otvírací doba


V případě, že se v sokolovně koná nějaká soukromá akce, je posilovna zavřena.

Permanentky

Cena permanentky do posilovny studenti je 500,- Kč za 10 vstupů.

Cena permanentky do posilovny dospělí je 600,- Kč za 10 vstupů.
 

Cena permanentky spinning studenti je 500,- Kč za 10 vstupů.

Cena permanentky do spinning dospělí je 600,- Kč za 10 vstupů.


Jednorázová návštěva dospělí 70,- Kč, studenti 60,- Kč.

Projekt vybavení posilovny byl realizován z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2017, název dotačního programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“ a z rozpočtových prostředků Obce Borová.

Každý návštěvník cvičí na vlastní nebezpečí a svoji zodpovědnost! Vstup pouze od 15-ti let. Děti do 15-ti let mohou do posilovny pouze v doprovodu dospělé osoby.